Roleba Satelliet en PC Service - Rietmeent 1 - Almere Haven - Flevoland - Roleba.com
 
 
 
 
 
Wij heten u van harte welkom in onze winkel in Almere (Haven)
Stuur even een mailtje om een afspraak te maken
-- Wel zo rustig - Wel zo persoonlijk !  --
 

Digitenne, Digitale kabel of Satelliet: welk alternatief past u?

Nu je weet wat we willen gaan ontvangen, moeten we ook rekening houden met een alternatief voor kabel en satelliet. Sinds Mei 2003 is Digitenne van start gegaan en natuurlijk zijn wij ook officieel dealer van Digitenne apparatuur  en abonnementen. KPN vist in die zelfde vijver en in 2006 zullen de meeste kabelexploitanten overgaan tot het uitrollen van hun digitale systemen.

Maar zijn deze alternatieven ook voor u een alternatief?
Digitenne, KPN, Digikabel en Satelliet - Eén grote blije digitale familie
De overeenkomst tussen al deze digitale alternatieven is dat allen gebruik maken van de z.g. DVB-standaard. De Digital Video Broadcasting standaard. In het kort komt het er op neer dat iedereen braaf signaaltjes aanbiedt, en dat er kastjes zijn, die van die signaaltjes weer beeld toveren. Door gebruik te maken van die standaard, is het mogelijk dat vanuit de industrie gestandaardiseerde apparaten kunnen worden geleverd, die dat allemaal mogelijk maken. De DVB-standaard kent een aantal varianten of substandaards:

- DVB- Mobile (DVB-M): ofwel DVB via je mobiele telefoon. Deze standaard is in europa nog vrij onbekend
- DVB-Cable (DVB-C): ofwel DVB via de kabel. Het ontvangstgebied is beperkt tot waar de kabels van de kabelmaatschappij liggen.
- DVB-Terrestrial (DVB-T): ofwel DVB vanaf de aarde, maar wel vanuit de lucht. Steunzenders overal in het land zorgen ervoor dat het DVB-T signaal wordt verspreid, net zoals analoge tv- en radio-uitzendingen. Digitenne en KPN maken gebruik van deze standaard. Deze signalen kunnen met een relatief klein antennetje worden ontvangen, zelfs in huis, zonder dat de antenne echt gericht moet worden. Het ontvangstgebied wordt bepaald door het aantal antennes en de plek waar deze antennes staan.
- DVB-Satellite (DVB-S): ofwel DVB vanuit de ruimte. Een satelliet zendt de signalen naar een bepaald gebied op aarde. Het ontvangstgebied wordt bepaald door het uitzendgebied van de satelliet en is meestal een continent of in ieder geval een grote hoeveelheid landen groot.

DVB-T: Digitenne signalen komen van het land
Het meest gehoorde misverstand op dit moment, is dat het idee leeft, dat DVB-T ook vanuit de ruimte zou uitzenden. Niets is minder waar. Op dit moment werkt het Digitenne consortium, KPN, Nozema, het NOB en Cahanoves Beheer, aan het plaatsen van talloze antenne installaties, om de het signaal een landelijke dekking te geven. Let wel, landelijk, dus buiten onze landsgrenzen heb je NIETS aan een Digitenne/KPN ontvanger. Het is echter wel mogelijk om met Digitenne op plaatsen waar het moeilijk of onmogelijk is satelliet ontvangst te plegen, toch een behoorlijk beeld uit de tv te toveren. Denk bijvoorbeeld aan een boot: door golfslag is het zeer kostbaar om de schotel strak op die éne satelliet te houden: Digitenne zal, zodra het netwerk klaar is, hier beslist geen moeite mee hebben.

Digitenne, KPN of Digikabel - of toch niet?

Om het belangrijkste verschil aan te geven tussen Digitenne van KPN, Digikabel en satelliet ontvangst, moet je je bedenken, dat er ergens in een kantoren pakhuis een groep Geleerde Heren (m/v) bij elkaar zitten, die voor u een pakket hebben samengesteld. Meeliftend op de hedendaagse onvrede van de consument over zijn/haar analoge kabel aansluiting, heeft men verzonnen, dat als tegen een bepaalde vergoeding een bepaalde hoeveelheid kanalen wordt aangeboden, daar een zekere klanttevredenheid uit gaat ontstaan. Dit lijkt prachtig, maar je moet je wel realiseren, dat als je eenmaal kiest voor en van de digitale varianten kiest (je moet of zelf een ontvanger kopen, of je tekent voor een langere abonnement periode) de weg terug moeilijk wordt. Dit betekent ook, dat als andere alternatieven  duurder of beperkter worden, het de digitale aanbieder ook vrij staat om het pakket te beperken, dan wel de pakketprijs te verhogen, zonder dat hierdoor haar concurrentie positie in gevaar komt! Met andere woorden: wat je nu koopt, zegt nog niets over wat je over 1 of 2 jaar zult hebben...


Computer-Repareren.nl Almere Haven